ἑκκαιδεκασύλλαβος

ἑκκαιδεκα-σύλλᾰβος, ον,
A of sixteen syllables, Σαπφικὸν -ον (sc. -μέτρον) Heph.10.6, Arg.Theoc.28.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εκκαιδεκασύλλαβος — ἑκκαιδεκασύλλαβος, ον (Α) αυτός που έχει δεκαέξι συλλαβές …   Dictionary of Greek

  • ἑκκαιδεκασύλλαβον — ἑκκαιδεκασύλλαβος of sixteen syllables masc/fem acc sg ἑκκαιδεκασύλλαβος of sixteen syllables neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εκκαιδεκασυλλαβικός — ἑκκαιδεκασυλλαβικός, ή, όν (Α) ο εκκαιδεκασύλλαβος …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.